Raspored sati ljetni semestar 2020/2021

Dan Učionica 1 Učionica 2 Igraonica
Pon 18h30 – 20h00   A2.1 djeca nastava u učionici

20h00 – 21h30  A2 (2 x tjedno) nastava u učionici

 

Ut 18h30 – 20h00  B1.1 djeca nastava u učionici

20h00 – 21h30  A1 (2 x tjedno)

nastava na daljinu

18h30 – 20h00 B2.2  nastava u učionici

 

 

Sri 18h30 – 20h00  djeca A1.2 nastava u učionici

20h00-21h30    A2 (2 x tjedno)  nastava u učionici

 

18h00 – 19h30  C2.1

nastava u učionici

Čet 18h30 – 20h00   djeca A1.1 nastava u učionici

20h00 – 21h30   A1 (2 x tjedno)

nastava na daljinu

Pet  17h30 – 19h00 B1.1 nastava u učionici

19h15 – 20h45   B1.2

nastava u učionici

17h30 – 19h00 B1.1 nastava na daljinu
Sub 10h00-11h30   Igraonica za predškolce