Raspored sati zimski semestar 2022/2023

Dan Učionica 1 Učionica 2 Igraonica
Pon 18h30 – 20h00   A2.1 djeca

nastava u učionici

20h00 – 21h30  A1  dorasli (2 x tjedno) nastava u učionici

Ut 18h30 – 20h00  A1.1 djeca

nastava u učionici

20h00 – 21h30  A2 odrasli (2 x tjedno)

kombinirana nastava

17h30 – 19h00 B2.1 odrasli  kombinirana nastava

19h15 – 20h45 C1.2

Nastava u učionici

Sri 18h30 – 20h00  B1.2 odrasli  nastava u učionici

20h00-21h30    A1 (2 x tjedno)  nastava u učionici

 

18h00 – 19h30  C2.3 odrasli

nastava u učionici

Čet 18h30 – 20h00 A2.2/B1.1 djeca    nastava u učionici

20h00 – 21h30   A2 odrasli (2 x tjedno)

kombinirana nastava

Pet  18h30 – 20h00 B1.1 odrasli

nastava u učionici

 

Sub 10h00-12h00  

Igraonica za predškolce